Vrouwenverenigingen hebben van oudsher veel betekend voor de ontwikkeling en ontspanning van de vrouw. Het kan voor vrouwen ook nu nog een goede mogelijkheid zijn zich te ontspannen, om elkaar te ontmoeten en elkaar te informeren over verschillende vraagstukken. Oude verenigingen krijgen een nieuwe naam en geven hun eigen invulling aan het functioneren in deze tijd.

Zo ook de oude boerinnenbond die in Brabant opgericht werd. Al in 1904 kwam pater Van den Elsen met adviezen aan de boerenvrouwen over hun taak in het huishouden, de opvoeding en verzorging. In de heemkamer hebben we nog boekjes waarin dit beschreven is. Al eerder hadden de boeren van Boekel zich in 1896 aangesloten bij de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. In 1897 kwam er een eigen afdeling in Boekel en in 1913 ging deze samen met enkele andere boerenverenigingen en was de Boerenbond Boekel officieel een feit. In 1922 werd een afdeling van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand opgericht.

Boerinnenbond 1936. Foto: Heemkundekring.

Pas op 22 oktober 1936 kwam het, met toestemming van de bisschop, tot de oprichting van een Boerinnenbond in Boekel met de naam St.-Agatha, de patrones van de parochie Boekel. Er was veel voorbereiding nodig geweest en de eerste tijd werd de bond nog geleid door mannen. Later kwamen er toch vrouwen op leidinggevende posities en werd de koers steeds zelfstandiger. Aan het einde van 1936 had de vereniging al 186 leden. De bijeenkomsten waren in het St.-Lucia-gebouw en de eerste voorzitster werd mevrouw P. Tielemans-van de Elzen. Er kwamen cursussen over huishoudelijke, godsdienstige en opvoedkundige onderwerpen, er was ontspanning en er werd deelgenomen aan retraites.
Tijdens de oorlogsjaren wordt de Boerinnenbond, volgens de bisschoppelijke richtlijnen, formeel opgeheven en zijn er geen bijeenkomsten. Na de oorlog komen de activiteiten weer op gang.
Rond 1966 gaat de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond samen met de vereniging Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Ook de Boerinnenbond treedt dan, met toestemming van de Bisschop van ’s-Hertogenbosch, toe tot de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) die valt onder de ZLTO.

KVO. Vlag Foto: Gerard van de Hei.

In 1986 wordt besloten een nieuwe vlag te maken voor het 50-jarig bestaan van de KVO. Het duurt even, maar in 1992 is de vlag klaar en wordt in gebruik genomen na inzegening door pastoor Verschuren. Tijden veranderen, vrouwen ontwikkelen zich verder, worden zelfstandiger, draaien volop mee in de gemeenschap en standsorganisaties worden minder vanzelfsprekend.

De landelijke KVO fuseert in 2014 met ‘Vrouwen van Nu’. Maar Boekel kiest ervoor om als zelfstandige vereniging door te gaan en niet te fuseren met ‘Vrouwen van Nu’. KVO Boekel gaat verder onder de naam VrouwenActief.
Onder de nieuwe naam trekt zij veel nieuwe en jongere leden.
De eerste voorzitster is Maria van Berlo- Kuipers.

Bij het veranderen van de naam wordt de vlag met de naam KVO opgeborgen in de kelder van de kerk. Als de kelder opgeruimd moet worden brengen leden van het bestuur de vlag naar de Heemkamer om te bewaren. De vlag is door Annie Weijers-Kanters ontworpen en gemaakt door o.a. Miet Berends, Maria Wassenberg, Jeanne Melis, Gerda van de Locht en Dinie Welten. Op de vlag is St.-Agatha afgebeeld met verschillende attributen die allemaal te maken hebben met het leven en de latere verering van de door de Katholieke Kerk heilig verklaarde martelares. Volgens de overleveringen werd Agatha geboren in Catania op het eiland Sicilië als dochter van welvarende christelijke ouders en leefde ze van 225-251. Ze stierf op 25-jarige leeftijd in de christenvervolgingen ten tijde van de Romeinse keizer Decius. Ze werd gemarteld en verminkt, haar beide borsten werden afgesneden, maar in haar cel genas volgens de legende een engel haar wonden. Daarna werd ze over een bed van glasscherven en hete kolen gerold waarna ze stierf. St.-Agatha is een van de allereerste heiligen van de Katholieke Kerk. Zij geldt als beschermster van veel wat met vuur te maken heeft; in haar geboortestad Catania wordt ze aangeroepen tegen uitbarstingen van de Etna. Er wordt tot haar gebeden bij aardbevingen en branden, bij borstziekten, kanker, pest en hongersnood. Ze is de patroonheilige van klokkengieters (klokken werden bij brand geluid), van bakkers, brandweerlieden en andere beroepsbeoefenaars die met vuur te maken hebben. Haar naamdag is op 5 februari.

door Lidwien Verstraaten- Jansen.

Bronnen:
Boek ‘Boeёre op skraol zaand’ door P.v.Antwerpen.
Informatie bestuur KVO en ‘VrouwenActief’. Foto’s: Heemkundekring.
Foto’s: Heemkundekring.