Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van VrouwenActief op maandag 20 september 2021 om 19.30 uur in Nia Domo.

Agenda
– Opening vergadering.
– Notulen jaarvergadering 2020.
– Kasverslag 2020-2021.
– Bestuursverkiezing.
Francien van Helvoirt is aftredend, maar ze is bereid om nog één jaar aan te blijven, omdat er vanwege corona het afgelopen jaar niets is georganiseerd. Volgend jaar treedt ze sowieso af.
Behalve Ans Aerts is het gehele bestuur al heel veel jaren aan het besturen en wij willen de komende jaren allemaal worden afgelost. Het is belangrijk dat nieuwe mensen de kar trekken. Gelukkig hebben wij Thea van Duijnhoven bereid gevonden om het bestuur te versterken.
We doen een dringend beroep op onze leden om zich te melden als nieuw bestuurslid. Dit kan bij een van onze bestuursleden.
– Jaarprogramma.
– Mededelingen.
– Rondvraag.
– Pauze.
Na de pauze een optreden van Marie-Christien Verstraten met haar nieuwe programma “Muziek doet Leven”.
– Sluiting.

Belangrijk! Omdat wij vanwege Corona moeten weten hoeveel leden 
aanwezig zullen zijn, is het nodig dat u zich opgeeft voor deze avond 
vóór 15 september bij Francien. Blijf thuis bij klachten.