Nellie heette iedereen welkom. De agenda werd doorgenomen.
De notulen van de jaarvergadering 2020 werden goedgekeurd. Ook het kasverslag werd goedgekeurd, Nellie kreeg complimenten voor de keurige administratie.
Daarna was er de bestuursverkiezing. Francien van Helvoirt was aftredend, maar ze is bereid om nog één jaar aan te blijven, omdat er vanwege corona het afgelopen jaar niets is georganiseerd. Volgend jaar treedt ze sowieso af.
Met een meerderheid aan stemmen werd Francien voor een jaar in het bestuur gestemd.
Gelukkig hebben wij Thea van Duijnhoven bereid gevonden om het bestuur te versterken en ook Thea werd in het bestuur gestemd. Thea en Francien gefeliciteerd en veel succes in het bestuur.
Behalve Ans Aerts is het gehele bestuur al heel veel jaren aan het besturen en wij willen de komende jaren allemaal worden afgelost. Het is belangrijk dat nieuwe mensen de kar trekken. We doen een dringend beroep op onze leden om zich te melden als nieuw bestuurslid. Dit kan bij een van onze bestuursleden.
We hebben geen jaarprogramma kunnen maken, omdat vanwege Corona en de daardoor voortdurend wisselende regels niemand kan voorspellen wat er wel en niet mag. We zullen u tijdig op de hoogte brengen via de mail en via het Boekels Weekblad, mochten we iets kunnen organiseren.

Na de pauze was er een muzikaal optreden door Marie Christien Verstraten.

.