Datum: maandag 12 september 2022
Aanvang: 19.30 uur
Waar: Nia Domo

Hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van VrouwenActief.

Agenda:
Opening vergadering.
Notulen jaarvergadering 2021.
Jaar- en kasverslag 2021-2022.
Bestuursverkiezing.
Op voordracht van het bestuur is verkiesbaar: Peggy van de Hurk- van de Burgt, nieuw bestuurslid.
Aftredend en niet herkiesbaar: Francien van Helvoirt – v.d. Heuvel.
Aftredend en niet herkiesbaar: Nellie van Dommelen – Geubbels.
Aftredend en niet herkiesbaar: Leny Schepers – Broks.
Toelichting jaarprogramma.
Mededelingen.
Rondvraag.

Afscheid van de aftredende bestuursleden.
Pauze.
Lezing door Hulphond Nederland.

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Onze hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid en ingezet door deskundige trainers en therapeuten. Onze trainers zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren.
De lezing wordt gegeven door een cliënt van de hulphondenstichting.
Sluiting.

Graag tot ziens.