Bezoek Edah museum en draaiorgelmuseum, 15 november 2022